Захист дисертацій


1. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 

2.  Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

 

3. Вимоги до оформлення дисертацій (2017 р.)

 

4. Про публікацію результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію

 

5. Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України

 

6. Перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів:

 

7. Паспорти спеціальностей:

 

Галузь науки "Національна безпека"

  • 21.01.01 - основи національної безпеки держави (політичні науки);
  • 21.03.01 - гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки);
  • 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки);
  • 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки).

 

8. Спеціалізована вчена рада Д 26.718.01


Склад спеціалізованої вченої ради

 

Захищені дисертації

 

9. Спеціалізована вчена рада Д 26.718.03

 

Склад спеціалізованої вченої ради  

 

Захищені дисертації

 

10. Дисертації, захищені у 2002-2007 рр.

 

11. Дисертації прийняті до захисту:

 

Д 26.718.01

 

Шемаєв Володимир Володимирович  автореферат  дисертація

 відгуки опонентів:

Блудова Т.В

Садловська І.П.

Горовий Д.А.

Лупак

Руслан Любомирович

автореферат дисертація

відгуки опонентів:

Бабинець Т.Г.

Ревак І.О.

Рудніченко Є.М.

Васильців Василь Григорович автореферат дисертація

відгуки опонентів:

Ревак І.О.

Кириченко О.С.

Гудзовата Оксана Олегівна автореферат  дисертація

відгуки опонентів:

Аванесова Н. Е.

Варналій З. С.

Живко З. Б.

Павлова Анна Миколаївна  автореферат дисертація

відгуки опонентів:

Баранецька О. В.

Васильців Т. Г.

 

Д 26.718.03

 

Каріх

Ігор Володимирович

 

автореферат  дисертація

 відгуки опонентів:

 Чупрій Л. В.

 Калиновський Ю. Ю.

Литвиненко

Кирило Олександрович

 автореферат дисертація

 відгуки опонентів:

 Дзьобань О. П.

 Титаренко О. Р.


Головка

Анатолій Анатолійович

 автореферат  дисертація

 відгуки опонентів:

 Зеленько Г. І.

 Біденко Ю. М.

Лeвeнeць

Ceргiй Вoлoдимирoвич

 

 автореферат  дисертація

  відгуки опонентів:

  Смола Л. Є.

  Ярош Я. Б.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали