Оформлення інформаційного запиту


Доступ до публічної інформації


На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Надання публічної інформації Національним інститутом стратегічних досліджень здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Оформлення інформаційного запиту


Усно: за телефоном (044) 234-83-45

Письмово: за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 7-А, 01030, Національний інститут стратегічних досліджень (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді

Від фізичної особи (зразок)

Від юридичної особи (зразок)

Від об’єднань громадян (зразок)

Факс: (044) 234-41-03

 

Форма для електронного інформаційного запиту

 

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:


Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали