Бібліотека інституту


Електронний бібліотечний каталог

 

Бібліотека Інституту створена в 1992 році.

Бібліотечний фонд нараховує близько 25 215 примірників. Книжковий фонд – 8 263 примірники, періодичні видання – 13 578 примірників, статистичні збірники та бюлетені – 881 примірник. Фонд авторефератів становить 2 458 одиниць, дисертацій – 35.

 

У фондах бібліотеки зберігається великий підбір довідкової літератури, зокрема: енциклопедії, серед яких унікальні: “Енциклопедія Брокгауза і Ефрона” (видання 1890 р., в 86-ти томах), “Етнографічний збірник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка” (видання 1898 р., в 20-ти томах), “The World Book Encyclopedia”; універсальні й галузеві довідники; термінологічні та мовні словники.

 

Бібліотека отримує примірники видань Світового банку, ООН. Серед них – щорічні звіти про світовий розвиток, фундаментальні дослідження світових тенденцій розвитку та розвитку України.

 

Значне місце посідають статистичні збірники та бюлетені Державного Комітету статистики України, що містять інформацію про соціально-економічний стан держави за видами економічної діяльності.

 

В наявності  великий фонд інформаційно-аналітичних матеріалів з питань національної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції.

 

Бібліотека має дисертаційний фонд (кандидатські та докторські дисертації, що захищались в Інституті), фонд авторефератів дисертацій, що надходять з усіх регіонів України.

 

Для поповнення бібліотечних фондів Інститутом щорічно  передплачується близько 160 найменувань  вітчизняних та зарубіжних періодичних видань.

 

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали