Кандидатські іспити


Рекомендації до складання кандидатських іспитів

 

Кандидатські іспити в Інституті складаються зі спеціальностей, з яких відкрита аспірантура.

 

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.

 

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту і додаткової програми, що розробляється відповідним науковим відділом і затверджується Вченою радою Інституту.

 

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

 

Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом директора Інституту не пізніше ніж за 30 днів до його проведення.

 

Програми кандидатських іспитів зі спеціальностей:

 

21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки),

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки),

21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки),

23.00.02 –політичні інститути та процеси (політичні науки). 

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали