Моніторинг «Фінансовий тиждень» 23-31 січня 2019 року31.01.2019

Підсумки та тенденції виконання Державного бюджету України у 2018році

 

Державна казначейська служба України у понеділок 28 січня ц.р. оприлюднила оперативну звітність про виконання Державного бюджету України за 2018 р. Доходи Державного бюджету України (з урахуванням трансфертів) склали 928,1 млрд грн, що на +134,7 млрд грн або на +17,0 % більше відповідного показника 2017 р. (793,4 млрд грн) і на +10,1 млрд грн або на +1,1 % більше затвердженого показника (918,0 млрд грн). Доходи загального фонду становили 833,6 млрд грн, спеціального фонду – 94,5 млрд грн. Динаміка доходів і видатків державного бюджету представлена на рис. 1.

 

 

Рис.1. Динаміка основних показників Державного бюджету України (ДБУ) в 2017-2019 рр., млрд грн

Джерело: Державна казначейська служба України 

 


 

 

Загальний обсяг видатків державного бюджету у 2018 р. становив 985,8 млрд грн, або ж 95,3 % від запланованого показника[1]. Порівняно з 2017 р. їх обсяг зріс на 146,4 млрд грн, або ж на 17,4 %. При цьому, видатки загального фонду становили 884,2 млрд грн (97,6 % від плану), спеціального – 101,7 млрд грн (79,3 % від плану). Динаміка видатків представлена у табл. 1.

 

Таблиця 1

Показники Державного бюджету України за 2016-2018 рр.

Показники

2016 факт

2017 факт

2018 план

2018 факт

2018 факт /  план

млн грн

млн грн

млн грн

млн грн

%

Видатки

684 883,7

839 453,0

1 034 136,2

985 842,0

95,3

Загальнодержавні функції, у т.ч.

118 049,3

142 492,7

179 336,7

162 949,9

90,9

Обслуговування боргу

95 794,2

110 456,1

127 700,8

115 431,2

90,4

Оборона

59 350,8

74 346,2

97 800,4

97 023,98

99,2

Громадський порядок, безпека та судова влада

71 670,4

87 850,5

123 478,3

116 875,6

94,7

Економічна діяльність, у т.ч.

31 422,3

47 000,1

74 437,0

63 600,7

85,4

Сільське господарство

4 075,4

10 523,6

14 302,2

13 757,3

96,2

Паливно-енергетичний комплекс

2 200,4

2 765,2

4 763,9

3 443,7

72,3

Дорожнє господарство

15 090,8

20 165,0

31 532,2

27 366,5

86,8

Охорона навколишнього природного середовища

4 771,6

4 739,9

6 137,5

5 241,2

85,4

Житлово-комунальне господарство

12,5

16,9

415,5

296,9

71,5

Охорона здоров'я

12 464,6

16 729,4

23 355,3

22 617,9

96,8

Духовний та фізичний розвиток

4 958,9

7 898,1

10 477,9

10 107,1

96,5

Освіта

34 826,5

41 297,3

49 853,1

44 323,4

88,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення, у т.ч.

151 961,5

144 478,9

164 172,2

163 865,6

99,8

Соціальний захист пенсіонерів

142 586,2

133 458,6

150 091,0

150 091,0

100,0

Міжбюджетні трансферти, у т.ч.

195 395,3

272 602,9

304 672,2

298 939,7

98,1

Освітня субвенція

44 512,5

51 487,6

60 423,8

60 423,8

100,0

Медична субвенція

44 433,7

56 220,1

61 650,2

61 650,2

100,0

Джерело: Державна казначейська служба України

 

Коментар:

За підсумками виконання Державного бюджету України у 2018 р. можна відзначити наступні тенденції:

 

1. Прискорене зростання надходжень податку на прибуток підприємств. Один із найвищих темпів зростання доходів продемонстрував податок на прибуток підприємств, який після періоду падіння надходжень у 2014-2015 рр. незмінно демонструє позитивну динаміку. За підсумками 2018 р. його надходження склали 96,9 млрд грн, що на +30,0 млрд грн або на +44,8 % більше відповідного показника 2017 р. (66,9 млрд грн) і на +14,6 млрд грн або на +17,7 % більше затвердженого показника (82,3 млрд грн). Найбільшими платниками податку на прибуток за підсумками 9 міс. 2018 р. були ПАТ «Національна акціонерка компанія «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПрАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Укрнафта», ПрАТ «Нафтогазвидобування», ДП «НАЕК «Енергоатом».

 

2. Недовиконання затвердженого показника надходжень від ПДВ та акцизного податку із вироблених товарів. У 2018 р., як і у 2017 р., відбулося недовиконання затверджених показників надходжень двох непрямих податків – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування та акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції). Надходження т.зв. «виробленого» ПДВ становили 79,1 млрд грн, що на -5,2 млрд грн або на -6,1 % менше затвердженого (84,3 млрд грн). Надходження т.зв. «виробленого» акцизу становили 71,1 млрд грн, що на -7,0 млрд грн або на -8,9 % менше затвердженого (78,1 млрд грн). Як раніше неодноразово рекомендували науковці та експерти, методики планування обох податків потребують уточнення.

 

3. Тимчасове зниження надходжень рентної плати за користування надрами, що викликане стимулюючими податковими змінами. Надходження рентної плати за користування надрами у 2018 р. становили 39,8 млрд грн, що на -4,1 млрд грн або на -9,2 % менше аналогічного показника 2017 р. (43,9 млрд грн). Зокрема скорочення відбулося в частині рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (з 33,1 млрд грн у 2017 р. до 27,9 млрд грн у 2018 р.), яка складає основну питому вагу в надходженнях рентної плати за користування надрами. Спадна динаміка пояснюється податковими змінами, які були прийняті наприкінці 2017 р. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р. №2245-VIII. Так однією зі змін було запроваджено стимулюючі ставки рентної плати на видобуток природного газу у розмірі 12 % та 6 % (замість діючих 29 % та 14 %) залежно від глибини залягання для нових свердловин (буріння розпочато після 1 січня 2018 р.) із гарантуванням інвесторам незмінності цих ставок протягом  5 років. Зростання надходжень, як очікується, відновиться вже у 2019 р.

 

4. Завищення затвердженого показника і, як наслідок, недоотримання обсягу надходжень коштів від Національного банку України. Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» було затверджено перерахування коштів НБУ у сумі не менше 50,5 млрд грн. Однак, впродовж 2018 р. НБУ перерахував до держскарбниці лише 44,6 млрд грн. Саме остання сума була визнана у затвердженій Радою НБУ річній фінансовій звітності НБУ за 2017 р. Відтак держбюджет-2018 недоотримав 5,9 млрд грн відповідного платежу (довідково, аналогічно за 2017 р. недоотримано 0,6 млрд грн).

 

Подібна ситуація знов матиме місце і у поточному 2019 р., що попереджалося ще на етапі підготовки до першого читання держбюджету-2019. Так Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у ст. 15 установлено, що в 2019 р. НБУ після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності та формування НБУ резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47,6 млрд грн. Однак раніше Нацбанк повідомив, що частина прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету у 2019 р., становить лише 34,9 млрд грн. Остаточний результат розрахунку такого показника залежатиме від макроекономічних показників 2018 р. та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності НБУ за 2018 р. Зважаючи на вищевикладене, третій рік підряд зберігатиметься ризик ненадходження коштів від НБУ у передбаченому обсязі.

 

5. Зростання надходжень плати за надання адміністративних послуг за рахунок плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій. Надходження останньої збільшилися з 0,2 млрд грн у 2017 р. до 8,1 млрд грн у 2018 р. або в 40 разів більше і перевищили затверджений показник (6,5 млрд грн).

 

6. Поступове зростання частки капітальних видатків в структурі бюджету. За підсумком 2018 р. до 7,1 % зросла частка капітальних видатків у загальному обсязі видатків (за економічною класифікацією). І хоча його рівень залишається досить низьким, цей показник  практично досягнув рівня 2012 р. (для порівняння, у 2007 р. цей показник становив 14,8 %, у 2014 р. – 1,7 %). Таке зростання дозволяє позитивно оцінити все більшу орієнтацію державного бюджету на стимулювання економічного зростання, але поряд з цим формує два виклики: якісне визначення потреб у бюджетній підтримці та ефективність витрачання бюджетних коштів. В цілому ж, згідно з економічною класифікацією видатків, поточні видатки з державного бюджету у 2018 р. склали 916,0 млрд грн (зросли порівняно з 2017 р. на +117,4 млрд грн), капітальні видатки – 69,8 млрд грн (на +28,9 млрд грн відповідно). У той же час, як і у минулі роки, викликом залишалося забезпечення здійснення видатків у запланованих обсягах: тоді як план за поточними видатками виконано на 97,2 %, план за капітальними видатками виконано лише на 76,6 %. В подальшому це вимагає від розпорядників бюджетних коштів посилення якості роботи щодо більш реалістичного планування проектів/робіт (будівництво, ремонт тощо), так і від фінансових органів – забезпечення фінансування таких проектів, відступаючи від залишкового принципу.

 

7. У 2018 р. на достатньо високому рівні здійснювалися видатки за чотирма основними напрямами, які уособлюють соціальну сферу та людський розвиток, а саме: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та духовний і фізичний розвиток. Так, видатки за категорією «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету виконано порівняно з планом на 99,8 % (спрямовано 163,9 млрд грн), а її найбільша стаття «Соціальний захист пенсіонерів» виконана на 100 %. Майже повність забезпечено  видатки на охорону здоров’я – 96,8 % від плану (22,6 млрд грн). За категорією «Духовний та фізичний розвиток» план виконано на 96,5 % (10,1 млрд грн). У той же час, за категорією «Освіта» видатки здійснено лише на 88,9 % від плану (44,3 млрд грн), в першу чергу за рахунок недофінансування однієї з базових статей – «Вища освіта», де вони склали лише 88,0 % від плану (36,7 млрд грн). Для порівняння, у 2017 р. план за категорією «Освіта» також не був виконаний (88,4 %).

 

8. Видатки на безпеку та оборону розрахунково сягнули 6 % ВВП[2]. За цими категоріями обсяг видатків в цілому склав 213,9 млрд грн, або ж 21,7 % всіх видатків державного бюджету. Можна припустити, що в умовах АТО/ООС бюджет в цілому максимально адаптувався до такого досить високого рівня витрат на оборону й громадський порядок, безпеку та судову владу. У 2018 р. безпосередньо видатки на оборону склали 97,0 млрд грн (виконано на 99,2 %), а видатки за категорією «Громадський порядок, безпеку та судову владу» - 116,9 млрд грн (або ж 94,7 % від плану).

 

9. Потребує покращення ситуація з фінансуванням видатків в економічну діяльність. Видатки за категорією «Економічна діяльність», як і в минулі роки, здійснювалися дещо гірше, ніж за категоріями «соціального характеру» - лише 85,4 % від плану (63,6 млрд грн). Основними отримувачами за цією категорією виступали дорожнє господарство (27,37 млрд грн, виконано на 86,8 % від плану) та сільське господарство (13,1 млрд грн, або ж 96,2 % від плану). Одним з головних «аутсайдерів» у здійсненні видатків став паливно-енергетичний комплекс – 72,3 % від плану (3,4 млрд грн). Для порівняння, у 2017 р. план видатків за категорією «Економічна діяльність» був виконаний майже на 91 %. Недовиконання планів видатків за цією категорією формує додатковий виклик у майбутні бюджетні періоди – якість використання видатків бюджету як важливого чинника стимулювання економічного зростання.

 

10. Фінансова підтримка місцевих бюджетів та регіонального розвитку залишалася серед пріоритетів у 2018 р. Обсяг офіційних трансфертів, які передаються з державного бюджету місцевим бюджетам, у 2018 р. становив 298,9 млрд грн та був виконаний на 98,1 %. При цьому, основні субвенції/дотації (в першу чергу за обсягом виділених коштів та впливом на рівень регіонального розвитку) були виконанні на 100%, як то освітня та медична субвенції (відповідно 60,42 млрд грн та 61,7 млрд грн), додаткова дотація на  утримання закладів освіти та охорони здоров'я (16,5 млрд грн), субвенція на ремонт доріг (11,5 млрд грн), субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій (5,0 млрд грн), субвенція на формування інфраструктури ОТГ (1,9 млрд грн), субвенція на охорону здоров’я у сільській місцевості (1,0 млрд грн, при цьому, у 2018 р. також було здійснено розподіл залишку 4,0 млрд грн коштів, що були передбачені у 2017 р.). У той же час, видатки Державного фонду регіонального розвитку склали лише 3,8 млрд грн із запланованих 6,0 млрд грн (та здійснювалися переважно за рахунок загального фонду державного бюджету: 3,5 млрд грн із за планових 4,0 млрд грн).

 

У цілому ж доходи місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) зросли у 2018 р. порівняно з 2017 р. на 14,8 %, до  263,5 млрд грн. План було перевиконано на 4,8 % або ж на 10,5 млрд грн.

Для порівняння, доходи місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів становили 562,4 млрд грн (99,2 % від плану).

 

Видатки місцевих бюджетів в цілому становили 570,6 млрд грн, або ж 93,2 % від плану, що практично «повторили» тенденцію виконання державного бюджету.

 

11. Зниження дефіциту Державного бюджету відносно затвердженого показника. Державний бюджет за підсумками 2018 р. зведено з дефіцитом на рівні -59,2 млрд грн, що -26,5 % менше затвердженого показника -80,6 млрд грн і на 37,0 % менше запланованого показника -94,1 млрд грн. Виконання Державного бюджету із показником дефіциту істотно менше затвердженого рівня позитивно відзначається щорічно після 2014 р.

 

12. Продовження тенденції останніх років до зниження боргового навантаження: за підсумками 2018 р. співвідношення обсягу державного та гарантованого державою боргу України та ВВП склало 62,7 % ( проти 71,8 % на кінець 2017 р.)[3];

 

13. Скорочення видатків з обслуговування державного боргу. Програмою управління державним боргом на 2018 р.[4] в структурі сукупних боргових платежів на обслуговування боргу передбачалось 130,2 млрд грн бюджетних коштів, або 14,3 % усіх видатків загального фонду державного бюджету.  За підсумками  2018 р. фактичний обсяг видатків на обслуговування державного боргу склав 115,4 млрд грн, а їх частка в видатках загального фонду державного бюджету склала 13,1 %. Це стало можливим, на наш погляд, за рахунок валютно-курсової різниці та зміцнення національної  грошової одиниці. Помітно тенденція до зниження показника співвідношення видатків з обслуговування боргу до ВВП від 4,0 % у 2016 р. та  3,7 % у 2017 р. до 3,3 % у 2018 р.

 

14. Сповільнення темпів нарощення суверенного боргу: приріст боргу за підсумками  2018 р. у гривневому  еквіваленті  склав   26,9  млрд грн проти аналогічного показника у 211,9 млрд грн на кінець 2017 р., що  майже у 7,9  разів менше  порівняно із попереднім роком.  Приріст  державного та гарантованого державою боргу валютному еквіваленті  у  2018 р. зменшився у 2,6 рази й склав  2,0  млрд дол. США (проти 5,3 млрд дол. США у 2017 р.). Станом на 31.12.2018 р. загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України становив 2168,6 млрд грн, що еквівалентно 78,3 млрд  дол. США. 

 

Наявні проблеми та ризики бюджетної сфери далекі від швидкого вирішення, однак окремі позитивні зрушення посилюють оптимістичні очікування щодо уникнення кризових явищ у поточному 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 [1]- або ж 99,39 % від затвердженого законом.

[2] Враховано прогнозний показник ВВП 2018 року на рівні 3540 млрд грн, згідно з Інфляційним звітом Національного банку України (жовтень, 2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80865521

[3] Держборг України скоротився до 62,7 % ВВП - Мінфін .[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://economics.unian.ua/finance/10427973-derzhborg-ukrajini-skorotivsya-do-62-7-vvp-minfin.html                                     

 Макроекономічний огляд та прогноз (січень 2019 року) .[Електронний ресурс]. – Режим доступу :                   https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/rehuliarnyi-makroohliad

[4] Програма управління державним боргом на 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B1%20%D0%BD%D0%B0%202018%20%2031.01.2018.pdf
читайте також:


07.03.2019 Моніторинг відділу фінансової політики «Фінансовий тиждень» 28 лютого-6 березня 2019 року
05.03.2019 Експерт НІСД розповіла про економічну складову ініціатив Президента Франції Е. Макрона по забезпеченню майбутнього Європейського Союзу
28.02.2019 Моніторинг відділу фінансової політики «Фінансовий тиждень» за 21-28 лютого 2019 року
15.02.2019 Моніторинг відділу фінансової політики «Фінансовий тиждень» 7-15 лютого 2019 року
14.02.2019 Підготовка до виборів: рекорди передвиборчої кампанії 2019 року