«Першочергові заходи щодо стимулювання інвестиційних процесів в аграрному секторі України». Аналітична запискаРезюме 

 

Аграрний сектор нині є локомотивом розвитку національної економіки, забезпечуючи суттєвий внесок у ВВП, понад 40 % валютних надходжень, а також продовольчу безпеку держави. Водночас, відсутність стабільної позитивної динаміки виробництва в аграрному секторі свідчить про вичерпання резервів нинішньої моделі його розвитку, заснованої на ефектах масштабу та екстенсивних методах використання ресурсів. Значним чином такий стан визначається характеристикою інвестиційної діяльності в агросекторі, що впливає на відтворювальні процеси та ефективність розвитку сільськогосподарського виробництва.

 

Протягом останніх років інвестиції в аграрний сектор характеризуються позитивною динамікою як у вартісному виразі, так і щодо їхньої частки у загальній структурі капітальних інвестицій в економіку України. При цьому темпи зростання капітальних інвестицій в аграрний сектор в цілому перевищують темпи зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства. Водночас основним джерелом капітальних інвестицій в аграрному секторі є власні кошти підприємств та організацій.

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України зумовлена низкою чинників, основними серед яких є: сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування більшості сільськогосподарських культур та високий рівень природного ресурсного потенціалу українських земель; дешева робоча сила; зручне географічне розташування України та широко розвинена транспортна інфраструктура; зростаюча прибутковість агробізнесу.

 

Крім того, поліпшенню інвестиційного клімату в аграрному секторі сприяли виважена аграрна політика, спрямована на імплементацію вітчизняного законодавства відповідно до європейських та світових стандартів, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також сприятливі умови ведення бізнесу, позитивні зміни у податковому законодавстві.

 

Водночас рівень капітальних інвестицій в аграрний сектор поки що не дозволяє повною мірою розкрити наявний ресурсний потенціал галузі. Нині основними перешкодами для інвестицій в аграрну галузь є наступні: відсутність ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, а отже й перебування капіталу землі поза економічним оборотом; спотворена державна підтримка сільськогосподарських виробників; ускладнений доступ до банківських кредитів; неефективна державна політика підтримки експортерів; нерозвиненість інфраструктури аграрного ринку; збройна агресія Російської Федерації.

 

Разом із тим інвестиції є одним із найважливіших засобів впровадження сучасних технологій у сільськогосподарському виробництві, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства. Зважаючи на те, що нині аграрний сектор є однією із провідних галузей національної економіки, державна аграрна політика повинна бути спрямована на удосконалення інституційного середовища в напрямі спрощення ведення інвестиційної діяльності, захисту прав інвесторів.


завантажити


читайте також:


«Щодо пріоритетних напрямів державної підтримки розвитку нових моделей організації виробничої та інноваційної діяльності у промисловості України». Аналітична записка
«Підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі (2019): висновки для України». Аналітична записка
«Забезпечення національних економічних інтересів України у співробітництві з Республікою Білорусь в умовах гібридної агресії Російської Федерації». Аналітична записка
«Щодо результатів саміту «Групи двадцяти» та висновків для України». Аналітична записка
«Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного простору ЄС». Аналітична записка