Пріоритети та інструменти нарощування експорту продукції АПК України». Аналітична запискаРезюме 

 

Експорт української аграрної продукції є важливим джерелом надходження валютної виручки та інструментом макроекономічної стабілізації національної економіки. Так, у 2017 р. його обсяг склав 18 млрд дол. США, що становило 41 % у загальній структурі товарного експорту України (у 2016 р. – 15,3 млрд дол. США або 42 % загального товарного експорту країни), а за січень-вересень 2018 р. – 12,9 млрд дол. США (37,1 % відповідно).

 

Проте, незважаючи на тенденцію нарощування експорту аграрної продукції, цьому процесу притаманна низка проблем, основними з яких є наступні: надмірна сировинна спрямованість та низька частка продукції АПК з високою доданою вартістю в структурі вітчизняного аграрного експорту: недостатня ефективність інтеграції вітчизняного АПК у продовольчі сегменти світового аграрного ринку: невідповідність діючих вітчизняних стандартів гарантування якості та безпеки продовольства міжнародним вимогам: відсутність системної політики формування позитивного іміджу та промоції продукції вітчизняного АПК на зовнішніх ринках: нерозвиненість мережі об’єктів аграрної логістики для підтримки експортної діяльності суб’єктів господарювання АПК: нерозвиненість горизонтально-вертикальних кооперативних відносин між виробниками аграрної продукції.

 

З огляду на зазначені проблеми, визначено пріоритетні напрями нарощування експорту АПК України, а саме: подолання сировинної спрямованості вітчизняного аграрного експорту, збільшення в його структурі частки продукції з високою доданою вартістю та зменшення галузевого дисбалансу експорту продовольства; посилення інтеграції вітчизняного АПК у світовий аграрний ринок, протидія існуючим інституційним бар’єрам експорту продовольства та диверсифікація цільових експортних аграрних ринків; гармонізація вітчизняних стандартів гарантування якості та безпеки продовольства з міжнародними вимогами, удосконалення національної системи сертифікації продуктів харчування, наближення норм виробничо-технологічних процесів в АПК до передових світових практик; формування послідовної політики покращення іміджевих характеристик вітчизняного АПК, активізація промоції аграрної продукції на світових аграрних ринках, позиціювання України як надійного світового експортера якісного та безпечного продовольства; розбудова мережі об’єктів логістично-інфраструктурної підтримки експортної діяльності суб’єктів господарювання АПК, підвищення ефективності функціонування системи аграрної логістики, диверсифікація каналів транспортування продукції на зовнішні ринки; формування системи соціально-економічних мотиваційних механізмів і стимулів щодо становлення та розвитку горизонтально-вертикальних кооперативних структур в АПК.


завантажити


читайте також:


«Щодо пріоритетних напрямів державної підтримки розвитку нових моделей організації виробничої та інноваційної діяльності у промисловості України». Аналітична записка
«Підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі (2019): висновки для України». Аналітична записка
«Забезпечення національних економічних інтересів України у співробітництві з Республікою Білорусь в умовах гібридної агресії Російської Федерації». Аналітична записка
«Щодо результатів саміту «Групи двадцяти» та висновків для України». Аналітична записка
«Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного простору ЄС». Аналітична записка